SPECIFIEKE VOORWAARDEN BELGIE – 12 JUNI 2015

Deze Specifieke Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden (hierna tezamen genoemd de "Algemene en Specifieke Voorwaarden"), alsmede het copyrightbeleid en het privacybeleid , zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ons als Aanbieder (hierna genoemd "Aanbieder", "wij", "ons" of "onze") en u als Afnemer van de Diensten die wij leveren. Onder “Diensten” wordt verstaan het leveren van Mobiele Content, dat wil zeggen content die bestemd is voor gebruik op de mobiele telefoon (zoals bijvoorbeeld applications, wallpapers, games, fun sounds en real tones) via Short Messaging Service (hierna "SMS"), via het (mobiele) internet, deze website of een wapsite ("de Sites") en/of via andere wijzen van levering van mobiele content, tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen.
De Algemene en Specifieke Voorwaarden, alsmede het copyrightbeleid en het privacybeleid, zijn eveneens van toepassing op het gebruik van de Sites.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITES EN/OF DOOR U AAN TE MELDEN VOOR (EEN VAN DE) DIENSTEN EN/OF DOOR ACCEPTATIE VAN DE MOBIELE CONTENT EN/OF (EEN VAN DE) DIENSTEN, GAAT U AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE EN SPECIFIEKE VOORWAARDEN, ALSMEDE MET HET COPYRIGHTBELEID EN HET PRIVACYBELEID, EN ONDERKENT EN BEVESTIGT U DEZE TE HEBBEN GELEZEN EN DAARAAN GEBONDEN TE ZIJN.

Op bepaalde Mobiele Content en Diensten, zullen naast de Algemene en Specifieke Voorwaarden, additionele voorwaarden van toepassing zijn, zoals vooraf bekend gemaakte spelvoorwaarden, geschillenregelingen en richtlijnen (hierna de "Additionele Voorwaarden" genoemd).

DOOR U AAN TE MELDEN VOOR (EEN VAN DE) DIENSTEN EN/OF DOOR ACCEPTATIE VAN DE MOBIELE CONTENT EN/OF (EEN VAN DE) DIENSTEN, GAAT U EVENEENS AKKOORD MET DE EVENTUELE VAN TOEPASSING ZIJNDE ADDITIONELE VOORWAARDEN, EN ONDERKENT EN BEVESTIGT U DEZE TE HEBBEN GELEZEN EN DAARAAN GEBONDEN TE ZIJN.

Indien zich tegenstrijdigheden voordoen tussen de Algemene en Specifieke Voorwaarden enerzijds en de Additionele Voorwaarden anderzijds, zullen de als laatste genoemde voorwaarden prevaleren.
De Aanbieder is te allen tijde gerechtigd om de Algemene en Specifieke Voorwaarden te wijzigen. U dient deze bladzijden derhalve regelmatig te lezen.

1. LAND
De Diensten worden aangeboden in België.

2. AANBIEDER
De Diensten worden aangeboden door:
FunClix is een handelsnaam van Bluetiq.
Adres : Immermannstrasse 13, 40210 Düsseldorf, Germany
Handelsregistratie nummer: HRB 63787
Btw nummer: DE273 110 961

Email: info.be.nl@fun-clix.com
Tel: 3225884355

3. DIENSTEN
Dit is een abonnement op Funclix. Door u aan te melden voor de Diensten krijgt u onbeperkte toegang tot onze fun-clix portal waar uw onder meer wallpapers, emoticons, videos en ringtones kunt downloaden. 

4. TOEGANG TOT DE SERVICE, BESCHIKBAARHEID EN LEEFTIJD
De Gebruiker van de Diensten dient in België woonachtig te zijn en (1) ten minste de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt en/of toestemming te hebben van (een van de) ouders en/of de betalingsgemachtigde om hem namens deze aan te melden voor en gebruik te maken van de Diensten en (2) namens deze ouder en/of de betalingsgemachtigde en hemzelf in te stemmen met de gebondenheid aan de Algemene en Specifieke Voorwaarden. Als u zich aanmeldt voor de Diensten en/of als gebruiker van de Diensten onderkent en bevestigt u dat u de Algemene en Specifieke Voorwaarden heeft gelezen, dat u deze heeft geaccepteerd en dat u voldoet aan de voor uw situatie geldende voorwaarden als hierboven genoemd.

5. VERGOEDINGEN
De van toepassing zijnde vergoedingen en tarieven worden kenbaar gemaakt via de Diensten, in de reclameboodschappen op internet of televisie en op de Sites.
De van toepassing zijnde vergoeding is:
Voor Funclix abonnees die voor 1 juli 2019 lid zijn geworden blijft een tarief van 10 EUR per week gelden. Voor Funclix abonnees die na 1 juli 2019 lid zijn geworden is het tarief 5 EUR. Proximus abonnees hebben recht op een gratis proefperiode van 1 week, daarna betalen Proximus abonnees 5 EUR per week.
De vergoeding voor de Diensten zal worden betaald via de telefoonfactuur van uw mobiele netwerk aanbieden indien u een abonnement heeft, of door afboeking van uw beltegoed indien u geen abonnement heeft. Het is mogelijk dat uw mobiele netwerk aanbieder separate SMS en download kosten in rekening brengt.

6. SHORTCODES, KEYWORDS EN URL VAN DE SITES
Indien van toepassing worden de verkorte nummers (de short codes), trefwoorden (keywords) en URL (Uniform Resource Locator) die wij gebruiken voor onze Diensten en op de Sites aan de Gebruiker kenbaar gemaakt via de Diensten, de reclameboodschappen op internet en op de Sites.

7. OPZEGGING EN BEЁINDIGING, KLANTENSERVICE EN COPYRIGHT AANSPREEKPUNT
Indien u zich voor het gebruik van onze Diensten wenst af te melden, kunt u dat doen door:
1: Ga naar de product pagina en klik op de "afmelden" link en volg de instructies.
2: U kunt zich ook uitschrijven via de email info.be.nl@fun-clix.com. Vermeld in de email welk mobiele nummer u wilt uitschrijven van de dienst. U zult binnen 24 uur (kantooruren) worden uitgeschreven.
3: U kunt zich ook uitschrijven door ons te bellen op 3225884355. Onze telefonisten zullen u helpen met al uw vragen. De hulplijn heeft een lokaal tarief en wij zijn bereikbaar tijdens normale kantooruren.