RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Dette er retningslinjene for personvern for Funclix, et varenavn for Artiq Mobile B.V. (som heretter skal omtales som: "vi"). Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger hvis du er registrert hos oss, bruker våre tjenester eller nettsteder, eller hvis du har stilt oss et spørsmål.

Personopplysninger som vi samler inn

Personopplysninger som vi behandler, kan omfatte følgende kategorier av opplysninger:

I tillegg til dette bruker vi våre informasjonskapsler når du besøker nettstedene våre. Flere opplysninger om dette finner du i avsnittet “Informasjonskapsler” i disse retningslinjene for personvern.

Formålene med å behandle personopplysninger

Vi bruker personopplysningene beskrevet ovenfor i den grad det er nødvendig for følgende formål:

Årsakene for behandlingen av dine personopplysninger er - avhengig av situasjonen - et samtykke gitt av deg for visse behandlingsoperasjoner for opplysningene dine, behovet for å

behandle opplysningene dine for å inngå en avtale med deg og gjennomføringen av denne avtalen, og/eller våre legitime interesser av å behandle dine personopplysninger for de andre formålene oppgitt ovenfor.

Levere personopplysninger til tredjeparter

For å levere våre tjenester og behandle personopplysning kan vi benytte tredjeparter, såkalte behandlere. Disse behandlerne arbeider for oss og vil bare behandle dine personopplysninger på vegne av og for oss.

Vi kan også overføre dine personopplysninger til din leverandør av mobilt nettverk, leverandøren av porttjenesten og/eller betalingsformidleren i den grad dette er nødvendig for behandling og innkreving av betalinger og eventuelle refusjoner, for gjennomføring av avtalen med deg og for å oppfylle våre forpliktelser i medfør av lov og eventuelle gjeldende atferdsregler.

Hvis vi blir solgt til, overtatt eller er involvert i en fusjon med en annen part, eller hvis en annen part tar over tjenesten vår delvis eller i sin helhet, for eksempel etter en konkurs, har vi rett til å overføre dine personopplysninger til denne tredjeparten, forutsatt at denne parten opptrer i samsvar med alle bestemmelser og begrensninger i disse retningslinjene om personvern.

Endelig kan vi gi dine personopplysninger til tredjeparter hvis vi tror i god tro at det vil være nødvendig på grunn av loven eller en rettskjennelse, eller for å beskytte eller forsvare våre rettigheter.


Samtykke fra foreldre

Med hensyn til personer yngre enn 16 år, krever vi at foreldrene eller juridiske representanter må ha gitt sitt samtykke før personopplysninger overlates til oss. Dersom personopplysninger likevel skulle ha blitt overlatt til oss uten slikt samtykke, vil vi fjerne de relevante personopplysningene så snart som mulig etter at vi er blitt klar over at dette er tilfelle.

Spesielle kategorier personopplysninger

Vi innhenter ikke spesielle kategorier personopplysninger (for eksempel opplysninger om rase, religion eller helse). Hvis du deler spesielle personopplysninger med oss, vil vi fjerne disse så snart som mulig etter at vi er blitt klar over at dette er tilfelle.

Overføring av personopplysninger utenfor EØS eller ditt eget land

Du samtykker i at vi også kan overføre dine personopplysninger til tredjeparter i andre land for å sentralisere filene og/eller for behandling (operasjoner) beskrevet i disse retningslinjene for personvern. Det er mulig at noen av disse landene ikke er del av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Vi vil bare overføre dine personopplysninger til land utenfor EØS i den grad dette er tillatt i henhold til forskriften om generelt personvern (General Data Protection Regulation) og underordnet vilkårene fastsatt i denne forskriften for å garantere at dine rettigheter er beskyttet på samme måte som de ville være innenfor EØS. I tillegg til dette kan opplysningene dine overføres utenfor EØS slik at vi kan levere disse tjenestene mens du er utenfor EØS. Ved å samtykke i disse retningslinjene for personvern samtykker du i overføringen av dine personopplysninger til et annet land, eventuelt utenfor EØS, for formålene beskrevet ovenfor. Hvis du ber om det, vil vi gi deg en liste over de involverte landene.


Oppbevaringsperiode 

Vi oppbevarer ikke opplysningene lenger enn nødvendig for formålene beskrevet i disse retningslinjene for personvern.

Aksessere, korrigere eller slette personopplysninger

Du har rett til å aksessere dine personopplysninger og til å be oss om at vi korrigerer, sletter eller begrenser disse. Du har videre rett til å trekke tilbake ditt samtykke for behandling av opplysningene, rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger og rett til dataoverførbarhet. For å utøve disse rettighetene kan du sende en e-post til: info.no@fun-clix.com

Videre har du rett til å legge inn klage hos en tilsynsmyndighet.

Sikkerhet

Vi vil behandle alle opplysninger som fortrolige og treffe alle rimelige tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å beskytte personopplysningene dine. Uheldigvis kan vi ikke gi noen bekreftelse på at dataoverføringen via Internett og mobile kommunikasjonsnettverk er trygge. Vi kan derfor ikke garantere sikkerheten til denne dataoverføringen, og du godtar de iboende sikkerhetsrisikoene ved bruk av Internett og mobile nettverk for å sende informasjon.

Informasjonskapsler

Vi kan bruke informasjonskapsler for å gi deg en bedre opplevelse med nettsteden(e) vår(e). En informasjonskapsel er en liten tekstfil som er plassert i nettleseren på datamaskinen, lesebrettet eller smarttelefonen din når du besøker vår(e) nettstede(r). Informasjonskapsler setter oss i stand til å gjenkjenne deg neste gang du besøker nettsteden(e) vår(e) og å gi datamaskinen (din) visse egenskaper. Vi innhenter ikke personopplysninger om deg fra informasjonskapslene.

Vi bruker informasjonskapsler for følgende formål:

Du kan stoppe plasseringen av informasjonskapsler ved å endre innstillingene til Internet-leseren slik den ikke lenger lagrer informasjonskapsler. Dessuten kan du også fjerne all den informasjonen som ble lagret tidligere ved å endre innstillingene i nettleseren. Se “Hjelp”-funksjonen i nettleseren. Vi gjør deg oppmerksom på at noen hjemmesider på våre nettsteder bare er tilgjengelige når informasjonskapslene er aktivert, og vær klar over at blokkering av informasjonskapslene kan føre til at du blir nektet tilgang til noe av vårt innhold eller tjenester.

Endringer i retningslinjene for personvern

Disse retningslinjene for personvern trådte i kraft den 20. mars 2019. Vi forbeholder oss retten til å endre eller tilpasse disse retninglinjene for personvern. Hvis det gjøres materielle endringer i disse retningslinjene, vil vi offentliggjøre disse endringen på nettstedene våre.

KONTAKT

Hvis du har noen spørsmål om disse retningslinjene for personvern, kan du kontakte:
Artiq Mobile B.V., Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Nederland eller sende en e-post til info.no@fun-clix.com