SPESIFIKKE VILKÅR OG BETINGELSER NORGE- 19 MAI 2014

 

Disse spesifikke vilkårene og betingelsene og de generelle vilkårene og betingelsene (heretter omtalt samlet som «generelle og spesifikke vilkår og betingelser») samt retningslinjer for opphavsrett og retningslinjer for personvern, gjelder for alle avtaler mellom oss, som leverandør (heretter omtalt som «leverandøren», «vi», «oss» eller «vår» – se nedenfor for detaljer), og deg, som kjøper av tjenestene vi leverer. Med «tjenester» menes levering av mobilinnhold, dvs. innhold som er tiltenkt brukt på mobiltelefoner (f.eks. applikasjoner, bakgrunnsbilder, spill, lyder og ringetoner) via SMS (Short Messaging Service), via (mobilt) Internett, denne nettsiden eller en wapside («sidene») og/eller via enhver annen metode for levering av mobilinnhold, med mindre annet er skriftlig avtalt.

Generelle og spesifikke vilkår og betingelser, samt retningslinjer for opphavsrett og retningslinjer for personvern, gjelder også for bruk av sidene.

BRUK AV sidene og/eller REGISTRERING FOR (ÉN AV) TJENESTENE og/eller AKSEPT AV mobilinnhold og/eller (ÉN AV) tjenestene, UTGJØR AKSEPT AV de generelle og spesifikke vilkårene og betingelsene, SAMT retningslinjer for opphavsrett og retningslinjer for personvern, og DU ANERKJENNER OG BEKREFTER AT DU HAR LEST DISSE OG ER BUNDET AV DEM.

For noe mobilinnhold og -tjenester kan ytterligere vilkår og betingelser gjelde i tillegg til de generelle og spesifikke vilkårene og betingelsene, for eksempel vilkår og betingelser for spill, regler for tvister og veiledninger som vil informeres om på forhånd (heretter omtalt som «ytterligere vilkår og betingelser»). REGISTRERING FOR (ÉN AV) TJENESTENE og/eller AKSEPT AV mobilinnhold og/eller (ÉN AV) tjenestene, UTGJØR AKSEPT AV ALLE AKTUELLE YTTERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER, og DU ANERKJENNER OG BEKREFTER AT DU HAR LEST DISSE OG ER BUNDET AV DEM.

Hvis det oppstår en konflikt mellom de generelle og spesifikke vilkårene og betingelsene og ytterligere vilkår og betingelser, skal sistnevnte ha forrang.

Leverandøren har rett til å endre eller supplere de generelle og spesifikke vilkårene og betingelsene til enhver tid. Du skal derfor sjekke disse sidene jevnlig.

1. LAND

Tjenestene leveres i Norge.

2. LEVERANDØR

Tjenestene leveres til deg av:

Funclix er handelsnavnet til Artiq Mobile B.V.
Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Nederland
Selskapets registreringsnummer: 34202967
MVA-nummer: NL8129.06.810.B01
E-postadresse: info.no@fun-clix.com
Tlf.: 80010228 (gratis, og du får personlig kundestøtte i åpningstiden: 9.00-17.00)

3. TJENESTER

Dette er et abonnement på det beste mobilinnholdet. Ved å registrere deg for tjenestene får du ubegrenset tilgang til mobilinnholdsportalen med produkter som filmtrailere, sladder, ringetoner, bakgrunnsbilder, videoer, vitser og mer. Etter at du har registrert deg, vil du motta en URL som sender deg til mobilinnholdsportalen. Innholdet på mobilinnholdsportalen oppdateres kontinuerlig.

4. TILGANG TIL TJENESTEN, TILGJENGELIGHET OG ALDERSGRENSE

Brukere av tjenestene må være lovmessig bosatt i Norge, (1) være minst 18 år og/eller få samtykke fra (én av) foreldrene og/eller kontoinnehaver til å registrere seg og bruke tjenestene på deres vegne og (2) samtykke i, på vegne av denne forelderen og/eller kontoinnehaveren og seg selv, å bli bundet av disse generelle og spesifikke vilkårene. Når du registrerer deg for og/eller bruker tjenestene, anerkjenner og bekrefter du at du har lest og godtatt de generelle og spesifikke vilkårene, og at du følger vilkårene som gjelder for din situasjon, som beskrevet ovenfor.

5. AVGIFTER

Aktuelle avgifter blir presentert til deg gjennom tjenestene og sidene.

Aktuelle avgifter er:

1 meldinger per måned, 200 NOK per melding, inkl. MVA.

Avgiftene for tjenestene blir belastet via telefonregningen fra mobilnettverksleverandøren din hvis du har et abonnement, eller via et kredittfradrag hvis du ikke har et abonnement. Ekstragebyr fra mobilnettverksleverandør for tekstmelding/WAP/GPRS/UMTS eller nedlasting kan forekomme.

6. KORTKODER, NØKKELORD OG URL FOR SIDENE

Hvis aktuelt, vil kortkodene, nøkkelordene og URL-en (Uniform Resource Locator) vi bruker for våre tjenester og sider kommuniseres til deg via tjenestene eller sidene.

7. AVBRUDD OG OPPHØR, KUNDESERVICE OG KONTAKTPUNKT FOR OPPHAVSRETT

Vi tilbyr deg informasjon på nettsidene og/eller via tjenestene. Hvis du ønsker å avbryte bruken av tjenestene, kan du gjøre det slik: